Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
CCTV AYDINLATMA METN襤

CCTV AYDINLATMA METN襤

TS CLUB Maazalar覺 襤癟erisinde Yer Alan Kapal覺 Devre Kamera Kay覺t Sistemleri Hakk覺nda Ayd覺nlatma Metni

Bu ayd覺nlatma metni, 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu (`KVKK`) kapsam覺nda veri sorumlusu s覺fat覺yla Trabzonspor Ticari r羹nler ve Turizm 襤letmecilii T襤c. A. (`TS Club`) taraf覺ndan TS Club maazalar覺nda yer alan kapal覺 devre kay覺t sistemleri vas覺tas覺yla toplanan kiisel verilerinin ilenmesine ilikin usul ve esaslara ilikin olarak sizi bilgilendirmek amac覺yla haz覺rlanm覺t覺r.

1.Kiisel Verilerin 襤lenme Amac覺

TS Club maazalar覺nda yer alan g羹venlik kameralar覺 vas覺tas覺yla g繹r羹nt羹 kayd覺 al覺nmaktad覺r. G羹venlik kameralar覺 arac覺l覺覺 ile toplad覺覺m覺z kiisel verilerinizi, KVKK`nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar覺 ve ama癟lar覺 癟er癟evesinde, ilgili kiilerin hukuki, teknik ve ticari i g羹venliini temin etmek ve bina g羹venliini salamak ama癟lar覺 ile ilemekteyiz.

2.Kiisel Veri Toplaman覺n Y繹ntemi ve Hukuki Sebebi

S繹z konusu kiisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan `veri sorumlusunun hukuki y羹k羹ml羹l羹羹n羹 yerine getirebilmesi i癟in zorunlu olmas覺` ve `ilgili kiilerin temel hak ve 繹zg羹rl羹klerine zarar vermemek kayd覺yla, veri sorumlusunun meru menfaatleri i癟in veri ilenmesinin zorunlu olmas覺` hukuki sebeplerine dayanarak kapal覺 devre kameralar vas覺tas覺yla otomatik yolla ilenmektedir. Kiisel verilerinizi sadece belirtilen ama癟lar dorultusunda ilemekte ve aktarabilmekteyiz.

3.Kiisel Verilerin Aktar覺labilecei Taraflar ve Aktar覺m Amac覺

Toplad覺覺m覺z kiisel verilerinizi, KVKK`nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar覺 ve yukar覺da belirtilen ama癟lar kapsam覺nda, taraf覺m覺za bu alanda hizmet veren hizmet salay覺c覺lar覺m覺za; hukuki uyumazl覺klar覺n giderilmesi veya ilgili mevzuat覺 gerei talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabiliriz.

4.Veri Sahiplerinin KVKK Kapsam覺nda Haklar覺 ile Bavuru Usul ve Esaslar覺

TS Club b羹nyesinde ilenmekte olan verilerinize ilikin olarak aa覺da say覺lan haklar覺n覺z覺n bulunduunu belirtmek isteriz:

(1)Kiisel verilerinizin ilenip ilenmediini 繹renme,

(2)Kiisel verileriniz ileniyorsa bunlara ilikin bilgi edinme,

(3)Kiisel verilerinizin ilenme amac覺n覺n ne olduu ve kiisel verilerinizin amac覺na uygun olarak kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 繹renme,

(4)Varsa yurti癟inde veya yurtd覺覺nda verilerin aktar覺ld覺覺 羹癟羹nc羹 kiilerin kimler olduunu ve hangi verilerin aktar覺ld覺覺n覺 繹renme,

(5)襤lenen kiisel verilerin eksik veya yanl覺 olmas覺 halinde bunlar覺n d羹zeltilmesini isteme,

(6)Kiisel verilerinizin d羹zeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu ilemlerin kiisel verilerinizin aktar覺ld覺覺 羹癟羹nc羹 kiilere bildirilmesini isteme,

(7)Kiisel verilerinizin ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 veya kiisel verilerinizin g羹ncelliini kaybetmesi halinde, ilenmi olunan kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8)襤lenen kiisel verilerinizin m羹nhas覺ran otomatik sistemler vas覺tas覺yla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 癟覺kmas覺na itiraz etme,

(9)Kiisel verilerinizin kanuna ayk覺r覺 olarak ilenmesi sebebiyle zarara uraman覺z halinde zarar覺n giderilmesini talep etme haklar覺na sahipsiniz.

Yukar覺da yer alan haklar覺n覺za ilikin taleplerinizi, bavuru formunu doldurup yaz覺l覺 olarak veya kay覺tl覺 elektronik posta adresi, g羹venli elektronik imza, mobil imza veya taraf覺m覺za daha 繹nce bildirdiiniz ve sistemimizde kay覺tl覺 olan elektronik posta adresiniz vas覺tas覺yla taraf覺m覺za iletebilirsiniz. Bavuru formu i癟in l羹tfen t覺klay覺n覺z.

 

5.Veri Sorumlusu Kimlik ve 襤letiim Bilgileri

襤bu ayd覺nlatma metni, T羹rkiye`de kurulu ve aa覺da bilgileri verilen Trabzonspor Ticari r羹nler ve Turizm 襤letmecilii A.. taraf覺ndan `Veri Sorumlusu` s覺fat覺yla ilgili veri sahibi kiilere hitaben d羹zenlenmitir.

 

Ticari Unvan : Trabzonspor Ticari r羹nler ve Turizm 襤letmecilii A..

Adres : 1 No.lu Beirli Mah.enol G羹ne Spor Kompleksi MedicalPark Stadyumu TS Club Ortahisar TRABZON

Tel : + 90 462 325 09 67

Faks : + 90 462 325 94 03A

KEP Adresi : [email protected]


GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz

| Türk Lirası |