Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Ön Bilgilendirme

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, internet ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile 1 No.lu Beşirli Mah. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu TS Cluba adresinde bulunan Tsclub arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

2. SATICI BİLGİLERİ

 

ÖN BİLGİLENDİRME

1. GİRİŞ

İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda `Koşullar` olarak anılacaktır). müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte `Veri Gizliliği Politikası` olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rTrabzonspor gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak müşterinin sorumluluğudur ve müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası müşteri için geçerli olacaktır.

2. BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, 1 Nolu Beşirli mah. Şenol Güneş Kompleksi Medicalpark Stadyumu Ts Club  adresinde yerleşik, 378230 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Tescilinde kayıtlı ve 9960059923 numarasıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan Trabzonspor ismiyle gerçekleştirilir. Trabzonspor`a 0 850 532 1967 numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti müşterinin mobil operatörüne göre değişecektir) 4445952 numaralı müşteri hizmetleri hattından ulaşabilirsiniz.

3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Trabzonspor ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. müşteri internet sitesini kullandığında Trabzonspor ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Müşterinin ilgisini açık şekilde Trabzonspor`a beyan etmesi halinde, Trabzonspor en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla müşteriyi bilgilendirebilir.

4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; müşteri;

1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,

2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Trabzonspor`un böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, Trabzonspor`un siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,

3. Trabzonspor`a doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Trabzonspor`un bu bilgileri müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız).

1

 

Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Trabzonspor`a vermediği hallerde, Trabzonspor siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

5. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve `Ödemeyi Onayla` seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır (`Sipariş Onayı`). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu (`Teslimat Onayı`) müşteriye bildirilir. Trabzonspor tarafından böyle bir onay müşteriye sunulmamış ise, Sözleşme kurulmamış sayılır.

7. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, Trabzonspor müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı Trabzonspor müşteriye iade eder.

8. SİPARİŞİN REDDİ

Trabzonspor`un internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. Trabzonspor kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya müşteriye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her Trabzonsporman saklı tutar. Trabzonspor, müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

9. TESLİMAT

Trabzonspor, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı`nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı`nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder.

Ürünlerin tedarikinin Trabzonspor` un kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, Trabzonspor; müşteriyi mümkün olan en kısa Trabzonspor durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en Trabzonspor indirmek için önlemler alır.

Trabzonspor kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz.

2

 

Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, müşteri Trabzonspor`a ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. Sanal hediye kartı, müşterinin siparişini verdiği Trabzonspor müşteri tarafından belirtilen tarihte gönderilecektir.

Müşteri tarafından belirlenen tarihte teslim edilecek sanal hediye kartı dışında, Cumartesi, Trabzonspor veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz.

Müşteri bu teslimat hizmetini seçtiğinde Trabzonspor`un teslimat personelini veya Trabzonspor`un temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. Trabzonspor, müşterinin evine veya eşyalarına Trabzonspor riskini önlemek veya bu riski en Trabzonspor indirmek için, eşyalarını veya Trabzonspor görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. Trabzonspor`un ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en a-Trabzonspor indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için Trabzonspor sorumlu tutulamaz.

İşbu Koşullar bağlamında, `teslimat` veya `teslim edildi` durumlarının oluşması için müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin  Trabzonsporlanmasıyla ispat edilebilir. Sanal hediye kartı; Hediye Kartı`na ilişkin Hüküm ve Koşullara uygun olarak ve her durumda sanal kartın teslimat tarihinde, müşteri tarafından belirtilen e-mail adresine teslim edilecektir.

10. TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. müşteri kararlaştırılan Trabzonsporteslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için Trabzonspor ile irtibata geçmelidir.

Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de Trabzonspor`dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat için Trabzonspor ile iletişime geçmezse, müşterinin Sözleşme`ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (Trabzonspor`un sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında müşterinin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) Trabzonspor, müşteriden aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve Trabzonspor`un bu maliyeti müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.

Bu madde, sanal hediye kartların  teslimatı Hediye Kartı`na ilişkin Hüküm ve Koşullar ile yukarıdaki 9 madde hükümlerine tabi olması sebebiyle sanal hediye kartına uygulanmaz.

11. RİSK VE MÜLKİYET

Trabzonspor`un belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Trabzonspor`un sorumluluğunda olacaktır.

Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren müşteriye geçer. (Mülkiyetin devri)

12. FİYAT VE ÖDEME

Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. Trabzonspor internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşterinin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda Trabzonspor, müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. Trabzonspor müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, Trabzonspor ürünleri müşteriye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (müşteriye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir Trabzonsporda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) müşteriye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.

Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının  olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, müşterinin  cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin  dikkatine sunulur.

Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, müşterinin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına `Hesabım` bölümünden ulaşılabilir.

Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. Aynı şekilde, müşteri, siparişinin tamamını ya da bir kısmını Trabzonspor hediye kartı ya da TRABZONSPOR GİYİM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Türkiye`de kullanım için oluşturulan hediye çeki kartı ile ödeyebilir.

Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için müşterinin kredi kartı bilgileri şifrelenir. Trabzonspor müşterinin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için müşterinin  kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, Trabzonspor tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri `Ödeme Onayı` düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının  sahibi olduğunu veya hediye kartı veya kredi çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır.

Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun Trabzonspor`a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı Trabzonspor yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

Trabzonsporlarda bulunan elektronik cihazlar kanalıyla sipariş verme ve bu siparişler için ödeme yapma.

Eğer sipariş Türkiye`de bulunan Trabzonspor Trabzonsporlarında mevcut elektronik cihazlardan biri vasıtasıyla yapılıyorsa, mutlaka bu cihazlarda açıklanan satın alma sürecine ilişkin adımlar takip edilip her adımda gereken bilgiler tamamlanmalı/doğrulanmalıdır. Siparişe ilişkin detayları satın alma işlemi sırasında ödeme yapmadan önce değiştirebilirsiniz. Ödeme yükümlülüğünden hemen önce, ürünün temel özellikleri, fiyatı, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağını ve haktan nasıl vazgeçilebileceğini içeren bir sipariş özeti tarafını Trabzonspor sağlanacaktır. Sipariş vermeden önce mutlaka bir ödeme yöntemi seçip, hediye fişi isteyip istemediğinizi (eğer mevcut ise) belirtmelisiniz. Siparişin cihaz ekranında bulunan ilgili sayfadaki ``Ödemeye Onay Ver`` Trabzonsporun butona tıklanması ile verilmiş sayılacak ve sipariş verildiği takdirde ödeme yükümlülüğü altında olacaksınız.

Ödeme, internet sitesinde ve uygulamalarda görünen ödeme araçları, kredi kartı ve bankamatik kartları üzerinden yapılabilir. Kartın geçerliliğin kontrol edilmesi ve onaylanmasıyla ilgili yukarıdaki koşullar uygulanacaktır. Ayrıca siparişiniz için ödeme yapmak adına size kasada ödeme seçeneği de sunulabilir. Bu halde ödemenizi Trabzonsporlarda mevcut olan herhangi bir ödeme aracı ile yapabilirsiniz.

13. FATURA

Fatura düzenlenir ve müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. Trabzonspor, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

14. HEMEN ÖDE

Hemen Öde özelliği (bundan sonra `Hemen Öde` olarak anılacaktır) müşterinin her satın almada teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini girmesine gerek kalmadığı için bu internet sitesinde alışveriş yapma sürecini kolaylaştırır. Hemen Öde, Sepeti Görüntüle bölümünde müşterinin erişimine sunulur.

Hemen Öde seçeneğini kullanmak için müşteri ödeme yapacağı kredi kartı ve/veya banka kartı bilgilerini kaydetmelidir. Müşteri, herhangi bir siparişinde `Kart bilgilerimi kaydet` seçeneğini tıklayarak Trabzonspor tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Böylece kart numarası, kart üzerinde göründüğü haliyle kart sahibinin adı ve kartın son kullanma tarihi kaydedilir.

Müşterinin, kart bilgilerini kaydetmek ve Hemen Öde özelliğini kullanmak için `Veri Gizliliği Politikasını ve Koşulları` kabul etmesi gerekecektir.

Müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmayı kabul ettiğinde, satın alımlarda ödemenin, bu özelliğe bağlı karttan alınması hususunda Trabzonspor`a yetkilendirir. Kart kullanımı, her durumda müşteri ile kartı veren kurum arasında anlaşılan koşullara tabidir.

Hemen Öde özelliğinde müşteri istediği sayıda karta ilişkin kart bilgilerini kaydedebilir, ancak bunu yapmak için her biriyle en az bir defa ödeme yapmış olması gerekir. Müşteri, birden fazla kart için kart bilgisi kaydetmek istiyorsa, bilgileri en son kaydedilen kart `Tercih Edilen Kart` olacaktır ve varsayılan olarak Hemen Öde alışverişlerinin ödemesi buradan tahsil edilecektir. Ancak, müşteri internet sitesinin `Hesabım` bölümünde Tercih Edilen Kartı her Trabzonspor değiştirebilir.

Hemen Öde özelliğini kullanmak için, müşterinin tek yapması gereken Alışveriş Sepeti bölümünde görülen `Hemen Öde` düğmesini tıklamaktır. Düğmeye bastıktan hemen sonra satın alma işlemi için teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini içeren bir ekran görünecektir. Bu ekranda görünen bilgiler değiştirilemez, bu sebeple şayet ekranda hatalı bilgi varsa, müşteri satın alma işlemini tamamlamamalıdır. Farklı bilgiler kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirmek için, müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmamalıdır.

İnternet sitesinin Hesabım bölümünden Hemen Öde ile bağlantılı Tercih Edilen Kart değiştirilebilir.

15. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA

İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, müşteriden yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

16. KATMA DEĞER VERGİSİ

Mer`i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, müşterinin  onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

17. İADE POLİTİKASI 17.1. Kanuni Cayma Hakkı Cayma Hakkı

Müşteri, Sözleşme`nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve  Trabzonspor şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. (Aşağıdaki madde 17.3`te belirtilen cayma hakkının  kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).

Satın alınan ürünler Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir.

Cayma süresi müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer.

Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Trabzonspor`a, yazılı bildirim veya internet sitesi üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, Trabzonspor`a ilgili dökümanın Trabzonsporlu bir kopyasını www.Trabzonspor.com/iletisim  sayfasındaki kanallardan gönderebilir. Ayrıca 1 Nolu Beşirli mah. Şenol Güneş Kompleksi Medicalpark Stadyumu Ts Club adresine yazılı  bildirim göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin Trabzonspor`yı bilgilendirebilir. Müşteri, zorunlu olmasa da işbu Koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu kullanabilir.

Müşterinin  cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Trabzonspor`a bilgilendirmesi yeterlidir.

Cayma hakkının  kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkıun kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak herhangi bir Trabzonspor Trabzonspor elden veya kargo yoluyla yapılabilir. Trabzonsporlardan kasada ödeme yapılarak, iPod cihazı ile verilen online siparişler için ücret iadesi yalnızca Trabzonspor Trabzonspor ziyaret edilerek elden yapılabilir, kurye ile iade yapılamaz.

Geri ödeme her hangi bir gecikme olmaksızın, cayma Hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır.

Müşterinin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler Trabzonspor`un seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, Trabzonspor`un maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.

Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve Trabzonspor tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, Trabzonspor tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek Trabzonspor ve risklerden sorumluluk tamamen tarafını Trabzonspor ait olacak olup, bu şekilde iadelerden Trabzonspor kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

Buna ek olarak; Trabzonspor tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda, iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız.

İade paketinin içeriğinde Trabzonspor tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafını Trabzonspor iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız.

Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

Cayma hakkını kullanımın sonuçları

Müşterinin  Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3`te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, Trabzonspor, müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Trabzonspor`un sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder.

Trabzonspor, Müşterinin  satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönetimini aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin  sonucunda müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.

Müşteri, Trabzonspor`aa ürünleri Türkiye`deki herhangi bir TTrabzonspor tarafından belirlenen kargo şirketine, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir.

Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer Trabzosnpor sorumlu olur.

17.2 Sözleşmesel Cayma Hakkı

Yukarıda madde 17.1`de anılan kanuni cayma hakkından ayrı olarak, herhangi bir neden belirtmeksizin (hediye kartları ve aşağıda yer alan madde 17.3`te anılan ürünler hariç olmak üzere) Teslimat Onayından itibaren otuz (30) gün içerisinde ürünleri iade etme hakkı müşteriye tanınmaktadır. Hediye kartlarının iadesi Hediye Kartı`na ilişkin Hüküm ve Koşullarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Sözleşmesel cayma hakkı kapsamında yapılacak iadelerde, iadenin Türkiye`deki bir Trabzonspor Trabzonspor  veya Trabzonspor`un belirlediği kargo ile gerçekleştirilmesi halleri saklı kalmak üzere, ürün iadesine ilişkin yüklenilen masraflar müşterinin sorumluluğundadır.

Müşteri, Sözleşmeden doğan cayma hakkını yukarıdaki madde 17.1`deki usule uygun olarak kullanabilir. Ancak müşteri, cayma hakkının kullanılabileceği sürenin sonunda Trabzonspor`a bildirmeli ve her durumda, Teslimat Onayından itibaren otuz (30) günlük süre içinde ürünleri teslim etmelidir.

Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Trabzonspor geri ödemeyi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin  aynısını kullanarak yapacaktır.

Sözleşmeden doğan bu cayma hakkı, kanuni cayma hakkını etkilemez.

17.3 Genel hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için geçerlidir, cayma hakkının istisnaları)

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin  teslimatına ilişkin sözleşmelerde müşteri cayma hakkını kullanamaz:

1. Müşterinin  istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

8

 

2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler.

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, Trabzonspor`a makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri Trabzonspor, bu farkı Trabzonspor, cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da müşteri ürünlerin Trabzonspor  değerlerine denk bir miktarı Trabzonspor`a ödemek durumunda kalabilir.

Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle Trabzonspor`a iade etmelidir. Her halde müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv Mevzuatının  gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir.

Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi müşteri ile paylaşılacaktır.

İADELER

a) Trabzonspor iade ;

Müşteri, herhangi bir ürünü, iade etmek istediği ürün grubunun aynısına sahip olan, ürünü aldığınız ülkedeki herhangi bir Trabzonspor Trabzonspora iade edebilir. Böyle durumlarda, müşteri Trabzonspora  gitmeli ve ürünü ve onunla birlikte teslim edilen faturayı ya da e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi sunmalıdır.

b) Kargo yoluyla iadeler;

Trabzonspor`un belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği Trabzonspor, müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla müşteri, Trabzonspor`a ulaşmalıdır. İnternet sitesindeki `İADELER` bölümünde yer alan talimatlar uyarınca müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir. Üye olmadan herhangi bir ürün satın alınması halinde, 08002111002 numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti müşterinin mobil operatörüne göre değişecektir) 4445952 numarasını arayarak telefon vasıtasıyla da kargo yoluyla iade talep edilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz.

Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri, ürünleri Trabzonspor`a alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse, buna bağlı maliyetlerden sorumlu olabilecektir.

Trabzonspor, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa Trabzonspor ve her durumda, cayma niyetinin  Trabzonspor`a bildirildiği tarihten

9

 

itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.

Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde Trabzonspor`a iade etmenin risklerinden müşteri sorumludur.

17.4 Ayıplı ürünlerin iadesi

Trabzonspor, müşterinin ayıplı ürünlere dair yasal haklarına ek olarak, aşağıdaki sözleşmesel hakkı sunmaktadır.

Müşteri teslimat sırasında ürünün Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğünüz durumlarda, internet formunu tamamlayarak veya 08002111002 numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından veya cep telefonunuzdan (maliyeti müşterinin mobil operatörüne göre değişecektir) 4445952 numarasını arayarak ürün hasarına ilişkin Trabzonspor`aa derhal ulaşmalıdır. Müşteri ürünü, teslimat sırasında ürünle birlikte verilen fatura ile Trabzonspor`un belirlediği kurye ile veya teslimat ülkesindeki bir Trabzonspor Trabzonspora  iade etmelidir. Trabzonspor iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir Trabzonspor içinde e-posta yoluyla müşteriye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Mutad uygulama olarak geri ödeme veya ürünü değiştirmeye ilişkin mümkün olan en kısa Trabzonspor ve her halükarda, Trabzonspor`un ayıplı ürünün değiştirilmesi veya geri ödemeye ilişkin müşterinin hakkı olduğunu e-posta yoluyla müşteriye bildirdiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılmaktadır. Ayıp sebebiyle iade edilen ürünlerde, ayıp bulunduğu takdirde, müşteriye; ürüne ilişkin bütün ödemeler, müşteriye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. Müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için müşterinin kullandığı kredi kartına yapılır. Bu hüküm yasal haklarının Trabzonspor halel getirmeyecektir.

18. SORUMLULUK VE FERAGAT

İşbu Koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin Trabzonspor`un sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz:

1. Trabzonspor`un ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması; 2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet;

3. Trabzonspor`un sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının  veya bunları yapmaya çalışmanın Trabzonspor için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar.

Trabzonspor, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve Trabzonsporr için müşteriye karşı sorumludur. Trabzonspor işbu şartlara uymazsa, Sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan müşterinin kayıp ve Trabzonspor için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve Trabzonspordan Trabzonspor sorumlu değildir.

Bir kayıp veya Trabzonsporun meydana geleceği bariz ise ya da Sözleşme yapıldığında, hem Trabzonspor hem de müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa, örneğin, satış sürecinde müşteri bunu Trabzonspor ile konuştuysa, kayıp veya Trabzonsporr öngörülebilir addolunacaktır.

Trabzonspor, ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. Trabzonspor sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. müşterinin ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde, Trabzonspor herhangi bir Trabzonspor kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı

10

 

müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır ve müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili Trabzonspor`a sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik Trabzonspor`un herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.

Müşteriye sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak Trabzonspor`un sözleşmese yükümlülüğüdür. Ancak bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller `göründüğü gibidir` ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, Trabzonspor hukuki yükümlülükleri uyarınca, müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i) ürünler Trabzonspor`un verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir.

Trabzonspor, bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti Trabzonspor`un sorumluluğu kapsamında değildir. Trabzonspor`un sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. Trabzonspor`un yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez.

19. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Trabzonspor`a veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşterinin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde Trabzonspor`un veya yetkili aracılarım yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu müşteriyi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

20. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan Trabzonspor olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, 11

 

müşteri geçerli mevzuatlara göre Trabzonspor işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Trabzonspor, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın  kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.

Trabzonspor, müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak Trabzonspor veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya Trabzonspordan sorumlu tutulamaz.

21. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

Trabzonspor`un internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin  kontrolü veya sorumluluğu Trabzonspor`a ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya Trabzonsporun yükümlülüğünü Trabzonspor üstlenmez.

22. YAZILI İLETİŞİM

Mer`i mevzuat, Trabzonspor`un müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. müşteri, internet sitesini kullandığında, Trabzonspor ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak Trabzonspor, müşteriyi bilgilendirir.

Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve müşteriye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanalların yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul müşterinin yasal haklarınızı etkilemez.

23. BİLDİRİMLER

Trabzonspor`a sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 22`ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, müşteri sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla Trabzonspor`un müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir.

Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgis

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz